[Mạch nhất thứ] Mạch nhất thứ là gì? -01


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
[MẠCH NHẤT THỨ] MẠCH NHẤT THỨ LÀ GÌ? -01

Đây là bài viết đầu tiên trong Series học mạch Nhất thứ tại chuyên mục Kỹ Thuật Điện.

– Mạch điện nhất thứ là mạch điện tiếp nhận các nguồn điện cao áp đến trạm, biến đổi nguồn điện của điện áp nhận được, sau đó phân phối đi nguồn điện có điện áp đã được biến đổi. Mạch điện nhất thứ gồm có các cáp dẫn điện đến và đi (cáp trên không hoặc cáp ngầm) nối vào các thanh góp điện (thanh cái) thông qua các máy cắt điện và dao cách ly; điện áp của nguồn điện nhận được biến đổi nhờ các máy biến áp lực, có các thiết bị bảo vệ cao áp (cầu chì cao áp, van chống sét); có các máy biến dòng điện biến đổi dòng điện cao áp thành dòng điện hạ áp có cường độ dòng điện nhỏ hơn (cung cấp dòng điện cho các thiết bị đo đếm điện và rơle bảo vệ); có các máy biến điện áp đo lường để biến đổi điện áp cao thành tín hiệu điện áp hạ áp (cung cấp tín hiệu điện áp cho thiết bị đo đếm và rơle bảo vệ); có máy biến áp tự dùng để biến đổi điện áp cao thành điện hạ áp (nguồn điện hạ áp dùng để cung cấp cho mạch nhị thứ và nguồn điện thắp sáng…). Ngoài ra trong mạch điện nhất thứ của trạm biến áp, có thể có các máy bù đồng bộ, các tụ điện bù. Mạch điện nhất thứ làm việc ở điện áp cao (6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 66kV, 110kV, 220kV, 500kV,…).


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề vè điện liên hệ: 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984