Sơ đồ đấu nối 3 máy biến dòng điện


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
[MẠCH NHỊ THỨ]08- SƠ ĐỒ NỐI BA MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP THEO HÌNH SAO-SAO-TAM GIÁC HỞ

PHẦN I:

1. Sơ đồ đấu nối:

Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao-tam giác hở:

bac.jpg

2. Các cuộn thứ cấp:

– Cuộn thứ cấp chính (110/√3 V) nối Yn, cấp tín hiệu cho các thiết bị đo đếm và rơle bảo vệ. Các điện áp pha và điện áp dây như ở sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao-sao.

– Cuộn thứ cấp phụ (110/3 V) nối tam giác hở cấp tín hiệu điện áp Upq để kiểm tra tình trạng cách điện của lưới điện (Gồm có Vôn-mét đo điện áp thứ tự không, rơle bảo vệ chạm đất xoay chiều 64A).

– Khi vận hành bình thường, ba pha cân bằng, điện áp giữa hai cực hở mạch p-q là Upq = Uo = 0.

– Khi có pha chạm đất (A,B hoặc C) thì Upq = Uo ≠ 0.


Phần II:

1. Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình YN phía thứ cấp:

Các dòng điện dây là: I1A = KI *I2A ; I1B = KI *I2B ; I1C = KI * I2C 

so-do-dau-may-bien-dong-dien-Y-du.jpg

Với KI là tỉ số biến dòng của ba máy biến dòng điện. Dòng chạy trên dây trung tính là tổng vecto của ba dòng điện dây trên ba pha. Khi có ngắn mạch một phá, hai pha chạm đất hoặc khi dòng điện trên ba pha không cân bằng thì I1A + I1B + I1C ≠ 0 nên có dòng điện I2N chạy trên dây trung tính của mạch thứ cấp biến dòng.

Sơ đồ nối thứ cấp ba máy biến dòng điện hình sao được dùng cho hầu hết các mạch điện đo đếm và rơle bảo vệ, do đó được đủ ba dòng điện dây chạy trên ba pha.

so-do-dau-may-bien-dong-dien-Y-thieu.jpg

Trong sơ đồ đấu nối mạch dòng điện kiểu Y thiếu, dòng vào mỗi rơle bằng dòng pha, dòng trong dây trở về bằng IV= -(IA + IC ). Khi xảy ra sự cố ngắn mạch một pha trên pha không có CT thì rơle sẽ không làm việc. Sơ đồ này chỉ làm việc khi có sự cố ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch hai pha với đất. Sơ đồ này thường được áp dụng trong hệ thống lưới trung tính cách ly.

2. Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình tam giác phía thứ cấp:

so-do-dau-may-bien-dong-dien-hinh-tam-giac.jpg

Sơ đồ đấu biến dòng điện theo hình tam giác phía thứ cấp có thể gặp trong sơ đồ bảo vệ so lệch dòng điện máy biến áp đấu nối sao(Y).

3.Chú ý:

– Cần nối dây sơ cấp và thứ cấp của ba máy biến dòng điện đúng cực tính.

– Mạch thứ cấp máy biến dòng điện phải có điểm nối đất (điểm trung tính hoặc một trong các đầu ra của cuộn thứ cấp).

– Không đặt cầu chì, aptomat, hay bất cứ thiết bị đóng ngắt nào nối tiếp trên mạch thứ cấp máy biến dòng điện để tránh hở mạch.


PHẦN III:

1. Sơ đồ đấu nối máy biến điện áp:

Sơ đồ nối ba máy biến điện áp theo hình sao – sao:

bac2.jpg


2. Công thức tính điện áp biến đổi:

Điện áp pha phía thứ cấp được tính theo công thức:

Điện áp dây khi ba pha cân bằng:

– Nối dây sơ cấp và thứ cấp của ba máy biến điện áp đúng cực tính để đảm bảo sơ đồ vectơ điện áp đúng.

– Đặt cầu chì hoặc aptomat ở cả ba pha để bảo vệ chống ngắn mạch thứ cấp.

– Điểm trung tính phía thứ cấp phải nối đất. Không đặt cầu chì, aptomat hoặc thiết bị thao tác đóng ngắt trên dây dẫn đóng ngắt.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề vè điện liên hệ: 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984