Mạch nhị thứ là gì?


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
[MẠCH NHỊ THỨ]01- MẠCH NHỊ THỨ LÀ GÌ?

Đây bài viết đầu tiên trong Series học mạch nhị thứ trên chuyên mục Kỹ Thuật Điện, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hệ thống mạch nhị thứ và cách thức thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC) mạch nhị thứ.

1. Mạch nhị thứ là gì:

Mạch nhị thứ (hay còn gọi là mạch điện kiểm soát) gồm các mạch điện có các chức năng kiểm soát sự vận hành của mạch điện nhất thứ ( điều khiển, chỉ thị trạng thái, đo đếm thông số điện và bảo vệ mạch điện nhất thứ). Mạch điện nhị thứ có các cáp điện kiểm soát, các dây dẫn điện, các thiết bị điện nhị thứ (thiết bị đo đếm, thiết bị điều khiển, rơ le bảo vệ,…) được nối mạch theo các trình tự nhất định. Mạch điện nhị thứ làm việc ở điện áp thấp (dưới 100V), dùng dòng điện một chiều (chiếm phần lớn của mạch nhị thứ trong trạm) và dòng xoay chiều (chiếm phần nhỏ). Mạch nhị thứ dược lắp đặt trong các tủ bảng điện, các tủ truyền động điều khiển thiết bị điện, trong mương cáp, ống cáp, hộp cáp.

Ngoài mạch nhị thứ, trong trạm biến áp còn có các mạch điện hạ áp khác là mạch thắp sáng, mạch thông tin liên lạc.

Ví dụ về một bản vẽ nhị thứ: Closing Circuit

2.  Các công cụ thí nghiệm hiệu chỉnh mạch điện nhị thứ:

–  Bản vẽ nhị thứ: Là tài liệu quan trọng nhất để TNHC mạch. Bản vẽ nhị thứ thể hiện tất cả các thiết bị nhị thứ, các nguyên lý làm việc và đấu nối từng mạch.

–  Các thiết bị đo: Gồm đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều; xoay chiều; kiểm tra thông mạch; đồng hồ đo dòng điện; kiểm tra véc tơ dòng, áp…

–  Túi dụng cụ: Gồm tua-nơ-vít, bút thử điện, kìm,…phục vụ cho quá trình tách mạch, đấu nối trong quá trình lắp đặt và TNHC.

3.  Phương pháp kiểm tra:

–  Kiểm tra mạch ở trạng thái không điện: Được sử dụng trong việc thí nghiệm hiệu chỉnh các công trình lắp đặt mới, đảm bảo mạch được cô lập với ngồn điện nhị thứ. Phương pháp này sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch đấu nối nội bộ trong các tủ theo bản vẽ.

– Kiểm tra ở trạng thái có điện: Sau khi kiểm tra thông mạch, không bị chạm chập, đóng lần lượt Aptomat cấp nguồn AC,DC và kiểm tra hoạt động từng hệ thống mạch như điều kiện vận hành thực tế từ đó tìm ra các khiếm khuyết để khắc phục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề vè điện liên hệ: 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984