Thuật ngữ chuyên ngành điện công nghiệp


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
Thuật ngữ chuyên ngành điện công nghiệp :
Thuật ngữ chuyên ngành điện công nghiệp :
OC : (Over Current), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá dòng
UC : (Under Current), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu dòng điện
EF : (Earth Fault), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ chạm đất
EL : (Earth Leakage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ dòng rò (dùng ZCT)
PL : (Phase Loss, Phase Failure), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất pha
PR : (Phase Reversal, Phase Sequence), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thứ tự pha (đảo pha)
OV : (Over Voltage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá điện áp
UV : (Under Voltage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu điện áp (thấp áp)
UBV : (UnBalance Voltage) chỉ thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất cân bằng áp
UBC : (UnBalance Current) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất cân bằng dòng điện
OF : (Over Frequency) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá tần số
UF : (Under Frequency) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu tần số
MCT : (Metering Current Transformer) Biến dòng đo lường
PCT : (Protection Current Transformer) Biến dòng bảo vệ
ZCT : (Zero sequence Current Transformer) Biến dòng thứ tự không
CBCT : (Core Balance Current Transformer) Cách gọi khác của ZCT
OSC : (OSCilloscope) Máy hiện sóng, dao động ký
DSO : (Digital Storage Oscilloscope) Máy hiện sóng số, dao động ký số
FG : (Function Generator) Máy phát sóng
PWS : (Power Supply) bộ nguồn, nguồn cung cấp
DC : (Direct Current) dòng điện một chiều
AC : (Alternating Current) dòng điện xoay chiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984