Bảo vệ chống chạm đất F87N


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
NGUYÊN LÝ BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ – RƠ LE 87N

Thực chất đây là loại bảo vệ so lệch dòng thứ tự không có miền bảo vệ được giới hạn bởi máy biến dòng đặt ở trung tính của máy biến áp và tổ máy biến dòng nối theo bộ lọc dòng điện thứ tự không được đặt ở phía đầu ra của cuộn dây nối hình sao của máy biến áp. Rơle so lệch tổng trở cao được nối song song với điện trở R có trị số khá lớn.

1. Nguyên lý bảo vệ chống chạm đất hạn chế:

Trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch chạm đất ngoài vùng bảo vệ  (điểm N1) ta có :

ΔIo = 3Io – IĐ.

Trong đó :      Ilà dòng thứ tự không chạy trong cuộn dây của máy biến áp.

                        IĐ là dòng điện chạy trong cuộn dây trung tính máy biến áp.

2. Hình mô phỏng:

Nguyên lý của bảo vệ chống chạm đất hạn chế được thể hiện như trong hình vẽ sau:

Nếu bỏ qua sai số của các máy biến dòng, ta có dòng điện thứ cấp chạy qua điện trở R bằng không và điện áp đặt trên rơle so lệch cũng bằng không, rơle không tác động. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (điểm N2), toàn bộ dòng chạm đất sẽ chạy qua điện trở R tạo nên điện áp đặt trên rơle so lệch rất lớn, rơle sẽ tác động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984