Các bảo vệ cho máy biến áp 500/220kv


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984
CẤU HÌNH HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ CHO MÁY BIẾN ÁP 500/220KV

Bảo vệ chính 1: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49,  64, 50/51, 50/51N, tín hiệu dòng điện các phía được lấy từ máy biến dòng chân sứ máy biến áp.

Bảo vệ chính 2: được tích hợp các chức năng bảo vệ 87T, 49, 50/51/50/51N, tín hiệu dòng điện được lấy từ máy biến dòng ngăn máy cắt đầu vào các phía máy biến áp.

Bảo vệ dự phòng cho cuộn dây 500kV: được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 50BF, 74 tín hiệu dòng điện được lấy từ máy biến dòng ngăn máy cắt đầu vào phía 500kV của máy biến áp, tín hiệu điện áp được lấy từ máy biến điện áp thanh cái 500kV

Bảo vệ dự phòng cho cuộn dây 220kV: được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 50BF, 74 tín hiệu dòng điện được lấy từ máy biến dòng ngăn máy cắt đầu vào phía 220kV của máy biến áp, tín hiệu điện áp được lấy từ máy biến điện áp thanh cái 220kV

Bảo vệ dự phòng cho cuộn dây trung áp: được tích hợp các chức năng bảo vệ 50/51, 50/51N, 50BF, 74 tín hiệu dòng điện được lấy từ máy biến dòng chân sứ 35kV của máy biến áp.

Chức năng rơ le bảo vệ nhiệt độ dầu /cuộn dây máy biến áp (26), rơ le áp lực máy biến áp (63), rơ le gaz cho bình dầu chính và ngăn điều áp dưới tải (96), rơ le báo mức dầu tăng cao (71) được trang bị đồng bộ với máy biến áp, được gửi đi cắt trực tiếp máy cắt hai phía thông qua rơ le chỉ huy cắt hoặc được gửi đi cắt đồng thời thông qua hai bộ bảo vệ chính và dự phòng của máy biến áp (87T1, 87T2).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


Gặp vấn đề về điện liên hệ 0966 056 984


GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN CẦN HỖ TRỢ - LIÊN HỆ Mr.THÀNH 0966 056 984